Memorije u racunaru

Postoje dva tipa poluprovodničkih memorija.

Prvi tip je poluprovodnička memorija u koju se informacija može i upisati i iz nje pročitati u proizvoljnom trenutku  – RAM  memorija ( eng.  RAM  – Random Access Memory – memorija sa slučajnim pristupom ). Informacija u poluprovodničkim RAM memorijama se gubi čim se isključi napajanje ( tzv. nepostojane memorije, eng. volatile memory  ) pa ona služi za privremeno skladištenje podataka za vreme rada računara.

Drugi tip je  ROM memorija ( eng.  ROM – Read Only Memory ), kod koje je fizički i vremenski proces upisa različit od procesa čitanja sadržaja.

Advertisements

Pojam Internet

Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transformisao način na koji funkcionišu komunikacioni sistemi. Počeci Interneta se vežu za stvaranje ARPANET-a, 1969. godine, mreže računara pod kontrolom Ministarstva odbrane SAD. Danas, internet povezuje milijarde računara širom sveta na jedan nehijerarhijski način. Internet je proizvod spoja medija, računara i telekomunikacija. Međutim, internet nije samo proizvod tehnološkog napretka, nego takođe društvenih i političkih procesa, uključujući naučnu zajednicu, politiku i vojsku. Od svojih korjena kao jedno neindustrijsko i neposlovno okruženje vezano za naučnu zajednicu, Internet se vrlo brzo proširio na svet trgovine i poslovanja. Ipak, bilo je potrebno skoro 30 godina da se Internet nametne kao tehnološka inovacija koja konstantno transformiše društvo i ekonomiju.

Pojam Internet znači mreža unutar mreže, ili interna konekcija između više računara. Strukturno postoje male mreže koje se međusobno vezuju, i time čine ovu strukturu. Internet se sve više naziva globalnom mrežom informacija (velika internacionalna-globalna baza podataka). Broj računara na Internetu se trenutno procenjuje na oko 2.000.000.000. Količina informacija koju ti serveri poseduju je ogromna, i teško je proceniti i prikazati realno kolika je ona zaista.